Schoolgids 2023 - 2024

Welkom op NXT

NXT is een school voor dromers, denkers en doeners. Wij leiden onze leerlingen toekomstgericht en kritisch op voor de samenleving van morgen.

Twee verschillende scholen, verdeeld over twee locaties gaan samen door naar één toekomst.

Twee verschillende scholen, ieder met een eigen onderwijsconcept, die sterk in beweging blijven en open staan voor de ontwikkelingen om ons heen.

NXT is meer dan de som van de twee scholen. De meerwaarde ligt in de verbinding, het samen werken en vooral samen leren. Samen werken we aan de beste leersituatie voor iedere individuele leerling.

De leerlingen en het onderwijs vormen de kern van onze organisatie. Met doelen geven we richting, met structuren geven we vorm, met processen stimuleren we ontwikkeling en in de uitvoering maken we het waar.

We doen dit vanuit een visie waarbinnen onze kernwaarden centraal staan. Ons motto hierbij is: “Eigenwijs samen, méér dan een diploma.”

Deze schoolgids bevat veel informatie om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wegwijs te maken op NXT. De gids is bedoeld als naslagwerk met informatie over lestijden, roosterzaken, regels, vakanties en adressen. Ook bevat deze gids een toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs bereiken.

Voor actuele informatie, nieuws en meer kunnen ouders en leerlingen de website van de school raadplegen. Deze schoolgids is ook beschikbaar als pdf op de website van de school.

Wij wensen onze leerlingen en uiteraard ook ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op NXT!

Schermafbeelding 0 0 0 om

Jenny Oldenhuis (directeur)